Vol 20 №4

Contents

Turn

Electronic engineering materials

Authors: D.D. Avrov, A.O. Lebedev, Yu.M. Tairov
337 - 349
Authors: A. Atdaev, Danilyuk A.L., V.A. Labunov, S.L. Prischepa, Pavlov A.A., A.S. Basaev, Yu.P. Shaman
357 - 364

Micro- and nanoelectronic technology

Authors: Kuznetsov V.I.
365 - 376

Microelectronic devices and systems

Authors: D.V. Zhuravlev, A.I. Mushta
382 - 390
Authors: Surin Yu.V., Spiridonov A.B., S.V. Litsoev
391 - 396
Authors: Timoshenkov S.P., V.K. Samoylikov, S.S. Evstafev, A.M. Tereshchenko, I.M. Britkov
397 - 404

Information technologies

Authors: Umnyashkin S.V., I.O. Sharonov
405 - 413

integrated radioelectronic devices

Authors: A.V. Gureev
421 - 430

Measurement methods and technology

Authors: M.V. Lovygin, Borgardt N.I., A.S. Bugaev, Volkov R.L., M. Seibt
431 - 439

Brief reports

Authors: A.A. Zhukov, E.Y. Ilyin, N.N. Gerasimenko
440 - 442