Vol 20 №5

Contents

Turn

nanosystems industry

Authors: A. N. Saurov, S. V. Bulyarskiy, V. D. Risovaniy, A. A. Pavlov, E. P. Kitsyuk, A. A. Shamanaev, E. A. Lebedev
474 - 480
Authors: D. M. Ermolaev, V. E. Zemlyakov, V. I. Egorkin, A. A. Gorbatsevich, S. Yu. Shapoval
481 - 488

information-telecommunication systems

Authors: V. V. Amelichev, I. E. Abanin, V. V. Aravin, D. V. Kostyuk, S. I. Kasatkin, A. A. Reznev, A. N. Saurov
505 - 510
Authors: D. V. Gusev, N. L. Danilova, R. S. Litvinenko, Yu. A. Mihaylov, V. V. Pankov, V. S. Sukhanov
511 - 515

life sciences

Authors: V. M. Grinvald, G. S. Kusmin, Yu. P. Masloboev, S. V. Selishchev, Telyshev D.V.
516 - 521

transport and space systems

Authors: A. A. Bakhtin, A. G. Timoshenko, E. O. Belousov, K. M. Lomovskaya
522 - 529
Authors: V. V. Chistyukhin, K. S. Lyalin, V. I. Oreshkin, S. S. Merkulov, Yu. M. Meleshin
530 - 535

power efficiency, power saving, nuclear power engineering

Authors: Yu. I. Shtern, Ya. S. Kozhevnikov, D. B. Rygalin, M. Yu. Shtern, I. S. Karavaev, M. S. Rogachev
536 - 542

safety and anti-terrorism counteraction

Authors: V. A. Barkhotkin, V. F. Petrov, S. B. Simonov, D. N. Korolkov, A. I. Terentev, O. V. Petrov, V. V. Demyanov
543 - 550
Authors: Yu. E. Grigorashvili, A. V. Buhlin, V. T. Mingazin, Yu. V. Stitsev
551 - 558