Vol 20 №5

Contents

Turn

nanosystems industry

Authors: Saurov A.N., S.V. Bulyarskiy, V.D. Risovaniy, Pavlov A.A., I.E. Abanin, Kitsyuk E.P., A.A. Shamanaev, E.A. Lebedev
474 - 480
Authors: D.M. Ermolaev, Zemlyakov V.E., Egorkin V.I., Gorbatsevich A.A., S.Yu. Shapoval
481 - 488

information-telecommunication systems

Authors: Amelichev V.V., I.E. Abanin, V.V. Aravin, Kostyuk D.V., S.I. Kasatkin, Reznev A.A., Saurov A.N.
505 - 510
Authors: D.V. Gusev, N.L. Danilova, R.S. Litvinenko, Y.A. Mihaylov, V.V. Pankov, V.S. Sukhanov
511 - 515

life sciences

Authors: V.M. Grinvald, G.S. Kusmin, Yu.P. Masloboev, S.V. Selishchev, Telyshev D.V.
516 - 521

transport and space systems

Authors: A.A. Bakhtin, A.G. Timoshenko, E.O. Belousov, K.M. Lomovskaya
522 - 529
Authors: Chistyukhin V.V., Lyalin K.S., Oreshkin V.I., S.S. Merkulov, Meleshin Yu.M.
530 - 535

power efficiency, power saving, nuclear power engineering

Authors: Shtern Yu.I., Ya.S. Kozhevnikov, D.B. Rygalin, M.Yu. Shtern, I.S. Karavaev, M.S. Rogachev
536 - 542

safety and anti-terrorism counteraction

Authors: Barkhotkin V.A., Petrov V.F., Simonov S.B., Korolkov D.N., Terentev A.I., Petrov O.V., V.V.Demyanov
543 - 550
Authors: Y.E. Grigorashvili, A.V. Buhlin, V.T. Mingazin, Y.V. Stitsev
551 - 558