Vol 21 №5

Contents

Turn

Electronic engineering materials

Authors: E. N. Vigdorovich, I. G. Ermoshin
399 - 404
Authors: S. H. Gadzhimagomedov, N. M.-R. Alikhanov, R. M. Emirov, D. K. Palchaev, Zh. Kh. Murlieva, M. Kh. Rabadanov, S. A. Sadykov, M. M. Khamidov, A. D. H. Hashafa
405 - 412

Microelectronic devices and systems

Authors: M. O. Hrapov, Гридчин В. А., S. V. Kalinin
413 - 420
Authors: Yu. V. Surin, A. B. Spiridonov, S. V. Litsoev, V. P. Martynova, A. V. Mezhov, A. A. Karpovskaya
421 - 428
Authors: V. V. Svetukhin, S. G. Novikov, A. V. Berintsev, A. A. Chertoriysky, A. S. Alekseev
429 - 434
Authors: S. S. Arutyunyan, K. A. Kagirina, D. V. Lavrukhin, S. A. Gamkrelidze, N. E. Ivanova
435 - 441

Nanotechnology

Authors: S. P. Zimin, E. S. Gorlachev, D. A. Mokrov, I. I. Amirov, V. F. Gremenok, V. A. Ivanov
442 - 447

micro- and nanosystem technology

Authors: I. V. Uvarov, O. V. Morozov, M. K. Aminov, M. O. Izyumov, S. S. Lemechov, A. N. Kupriyanov, A. N. Kozlov, I. I. Amirov
448 - 455

Microprocessor systems

Authors: M. P. Kochetkov
467 - 474

Brief reports

Authors: S. V. Lemeshko, I. V. Sagunova, V. I. Shevyakov
475 - 477
Authors: S. S. Kartashev, V. V. Losev, T. Yu. Krupkina
478 - 481
Authors: V. V. Amelichev, S. A. Polomoshnov, N. N. Nikolaeva, R. D. Tikhonov, M. A. Kupriyanova
482 - 484