Vol 21 №5

Contents

Turn

Electronic engineering materials

Authors: Vigdorovich E.N., I.G. Ermoshin
399 - 404
Authors: S.H. Gadzhimagomedov, N.M-R. Alikhanov, R.M. Emirov, D.K. Palchaev, Zh.Kh. Murlieva, M.Kh. Rabadanov, S.A. Sadykov, M.M. Khamidov, A.D.H. Hashafa
405 - 412

Microelectronic devices and systems

Authors: M.O. Hrapov, Гридчин В.А., S.V. Kalinin
413 - 420
Authors: Surin Yu.V., Spiridonov A.B., S.V. Litsoev, Martinova V.P., A.V. Mezhov, A.A. Karpovskaya
421 - 428
Authors: Svetukhin V.V., Novikov S.G., Berintsev A.V., A.A. Chertoriysky, Alekseev A.S.
429 - 434
Authors: S.S. Arutyunyan, K.A. Kagirina, D.V. Lavrukhin, S.A. Gamkrelidze, N.E. Ivanova
435 - 441

Nanotechnology

Authors: S.P. Zimin, E.S. Gorlachev, D.A. Mokrov, I.I. Amirov, Gremenok V.F., V.A. Ivanov
442 - 447

micro- and nanosystem technology

Authors: I.V. Uvarov, O.V. Morozov, M.K. Aminov, M.O. Izyumov, S.S. Lemechov, A.N. Kupriyanov, A.N. Kozlov, I.I. Amirov
448 - 455

Microprocessor systems

Authors: Kochetkov M.P.
467 - 474

Brief reports

Authors: S.V. Lemeshko, Sagunova I.V., Shevyakov V.I.
475 - 477
Authors: S.S. Kartashev, Losev V.V., T.U. Krupkina
478 - 481
Authors: Amelichev V.V., Polomoshnov S.A., N.N. Nikolaeva, Tikhonov R.D., M.A. Kupriyanova
482 - 484