Vol 23 №4

Contents

Turn

fundamental researches

Authors: Yaremenko N.G., Strakhov V.A., Karachevtseva M.V.
327 - 334

Technological processes and routes

Authors: Vigdorovich E.N.
335 - 344

Integrated electronics elements

Authors: Korolev M.A., Klyuchnikov A.S., Efimova D.I.
345 - 352
Authors: Zhadnov V.V.
353 - 361

integrated radioelectronic devices

Authors: Zosimov V.V., V.I. Sizov, Pereverzev A.L., Savchenko Yu.V.
362 - 370
Authors: Lyalin K.S., Oreshkin V.I., Khasanov M.S., Meleshin Yu.M., Dovgal T.A.
371 - 378

Information-communication technologies

Authors: Barkhotkin V.A., Kochetkov M.P.
379 - 388
Authors: Petrov V.F., Simonov S.B., Terentev A.I., Petrov O.V., Korolkov D.N.
389 - 398
Authors: Tikmenov V.N., Uhandeev V.I., Sobchenko M.I., Deniskin M.Yu.
399 - 409

university education problems

Authors: Balabanov A.A., Pereverzev A.L., Strekopytov D.V.
410 - 419
Authors: Prokofieva V.K., Troyanovsky V.M., Kyaw Naing Soe
420 - 428