Vol 21 №2

Contents

Turn

Electronic engineering materials

Authors: I.O. Troyanchuk, D.V. Karpinsky, Silibin M.V., K.N. Nekludov, S.A. Gavrilov
106 - 115
Authors: Roshchin V.M., I.N. Petukhov, K.S. Sen`chenko, A.V. Roshchina, T.V. Shilina
116 - 121

Micro- and nanoelectronic technology

Authors: R.K. Yafarov, E.S. Gornev, S.N. Orlov, Timoshenkov S.P., Timoshenkov V.P., Timoshenkov A.S.
122 - 127

Microelectronic devices and systems

Authors: N.I. Plyusnin
128 - 138
Authors: Chaplygin Y.A., T.U. Krupkina, Krasyukov A.Y., Artamonova E.A.
139 - 144

Nanotechnology

Authors: A.V. Avdeeva, X. Zang, A.G. Muradova, E.V. Yurtov
152 - 157

circuit engineering and designing

Authors: V.Sh. Melikyan, V.A. Galstyan
156 - 166

Information technologies

Authors: Minakov E.I., I.U. Matsur
167 - 172
Authors: P.S. Poperechny, P.S. Poperechny, I.Y. Kolesnikova
173 - 178

integrated radioelectronic devices

Authors: Pereverzev A.L., Yakunin A.N., V.I. Yanin
179 - 186

Measurement methods and technology

Authors: Usanov D.A., S.A. Nikitov, Skripal A.V., D.V. Ponomarev, E.V. Latysheva
187 - 194