Vol.25 №6

Contents

Turn

Technological processes and routes

Authors: Afanasev A.V., Ilyin V.A., Luchinin V.V., Reshanov S.A.
483 - 496
Authors: Silaev I.V., Goncharov I.N., Magkoev T.T., Radchenko T.I.
497 - 504

Integrated electronics elements

Authors: Eliseeva D.A., Safonov S.O.
517 - 524

circuit engineering and designing

Authors: Zapletina M.A., Zhukov D.V., Gavrilov S.V.
525 - 538

micro- and nanosystem technology

Authors: Amelichev V.V., Generalov S.S., Nikolaeva A.V., Polomoshnov S.A., Kovalev V.A., Kovalev A.M., Krivetskiy V.V.
539 - 547

Information-communication technologies

Authors: Anton V. Garashchenko, Gagarina L.G.
548 - 557

Brief reports

Authors: Chaplygin Y.A., Losev V.V., Kalyonov A.D.
558 - 562
Authors: Krylov V.P., Bogachev A.M.
568 - 572