Vol 20 №2

Contents

Turn

Microelectronic devices and systems

Authors: Djuzhev N.A., N.S. Mazurkin, V.S. Pozdnyakov, A.S. Iurov, M.Y. Chinenkov
113 - 119

Nanotechnology

Authors: O.A. Ageev, Al.V. Bykov, Коломийцев А.С., Konoplev B.G., M.V. Rubashkina, Смирнов, O.G. Tsukanova
127 - 136
Authors: K.F. Akhmadishina, I.I. Bobrinetskiy, I.A. Komarov, A.M. Malovichko, V.K. Nevolin, G.E. Fedorov, A.V. Golovin, A.O. Zalevskiy, R.D. Aidarkhanov
137 - 144

circuit engineering and designing

Authors: A.G. Chebykin, A.S. Merkutov
145 - 153

Information technologies

Authors: A.M. Bain, E.M. Portnov, Zaw Ye Kyaw
154 - 160

integrated radioelectronic devices

Authors: N.O. Krylikov, M.L. Plavich
168 - 173

Measurement methods and technology

Authors: A.P. Lysenko, A.G. Belov, V.A. Golubyatnikov, N.I. Strogankova
174 - 181
Authors: S.V. Lemeshko, Sagunova I.V., Chaplygin Y.A., Shevyakov V.I.
188 - 194

Brief reports

Authors: A.A. Zavorotniy, V.V. Filippov
195 - 197
Authors: A.S. Pashinkin, M.S. Mikhailova
198 - 200
Authors: Neoustroev S.A.
201 - 202